Haring, en dan is het echt afgelopen (Carnaval 7)…

Over traditie gesproken…

Sinds jaar en dag stellen Marleen en de Jongste Bediende op Aswoensdag hun huis open voor de Ontheemde Carnavalsganger. Ze bieden deze en gene een mogelijkheid om op een waardige wijze afscheid te nemen van het Grote Feest. Iedereen is welkom. Op enig moment telde ik zevenentwintig gasten aan de monumentale keukentafel. Beetje evalueren, beetje bijpraten, beetje leuteren…

Met rijkelijk haring. En natuurlijk goed brood, zowel gebakken als in vloeibare vorm. En dat was het dan voor dit jaar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *