La Chouffe Bok 6666… (flikken die Belgen het weer!)

la chouffe bok 666

Het bokbierseizoen loopt op z’n end, het wordt alweer tijd voor de kerstbieren. We hadden er dit jaar nog niet over geschreven, over dat bokbier. Wél hadden we geproefd. Ellen nipte slokjes (om mijn waardeoordeel te controleren), ik dronk grote gulle kelken. Ik las het oordeel van erkende en beproefde drinkers. Alle lijsten weken opmerkelijk van elkaar af. Sommige bieren die ik de afgelopen jaren als afschuwelijk ervoer scoorden opmerkelijk hoog. Andere, die ik de hemel in had geprezen, kwamen op de lijstjes niet voor. De eerlijkheid gebied evenwel om op te merken dat de vakjury van PINT niet scoorde op “lekker”, maar vooral keek of de bieren voldeden aan typebeschrijving en of er geen technische afwijkingen waren.

Het zal allemaal wel, ik scoorde thuis gewoon op lekker en op mijn eigen voorkeur. Ook husselde ik de onderverdeling in Bock, Superbock en Speciaalbock lustig “durch einander”, smeet het allemaal op één hoop.

Over Bavaria was ik weer tevreden, het bock van Hertog Jan smaakte me prima. Gulpener was heel behoorlijk en La Trappe kon er mee door. Een aantal van mijn favorieten (Jopen, Grun, Texels) kon ik gewoonweg niet aankomen, dus heb ik er weinig over te vertellen. Maar de grote verrassing van dit jaar was voor mij het bockbier van La Chouffe. Wat een prachtig bier!

Een Belgisch bockbier, gebrouwen voor de Nederlandse markt. Het heet La Chouffe Bok 6666, en het bestaat intussen alweer een paar jaar. Koperkleurig, dus een slag lichter van tint dan onze bockbieren. Fris, fruitig, bitter en vol. Geweldig! Het bier komt in flessen van 70 cl en op fust. Voor een fles betaalde ik € 4,50.

Alle voornemens ten spijt moest ik weer in superlatieven vervallen Ik deed dat ook al bij die andere Belg: Leute Bok. (Belgen doen kennelijk niet aan CK.)

En voordat je me nu gaat terugschrijven dat het bier niet voldoet aan de typebeschrijving, en dat het technisch afwijkt van wat de Nederlander onder bockbier verstaat: het zal me worst wezen! Ik ruil voorlopig elk potje Bockbier voor een bokaal Bokbier. (Vriend Jan dacht er nét zo over…)

© paul

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *