Gelukkig Nieuwjaar!

gelukkig nieuwjaar

Frans uit Moldavië bedankt ons voor het oliebollenrecept van zeven jaar geleden (een recentere beschrijving was niet voorhanden). En Erik vraagt zich bezorgd af of wij ooit nog zullen publiceren op het oude niveau van vier, vijf artikelen per week, of dat de lezer het in de toekomst moet doen met een enkel artikel per maand…

Ook in de directe omgeving wordt er gemord, en wat nog erger is: wordt er een beetje meewarig gedaan. Zo van: zie je wel dat ze het niet volhouden om elke dag te schrijven. Of: aan discipline ontbrak het ze daar op het Ministerie altijd al, en dat gaat zich op den duur tóch wreken. Of: kennelijk is de koek op….

En kijk je naar het stukje hieronder, dan lijken de criticasters een punt te hebben. Het was al vóór Kerstmis dat het laatste artikel werd geschreven. Terwijl er na het verschijnen van dat verhaal van alles en nog wat gebeurde waarvan we je hadden kunnen en moeten vertellen. En zo heeft het de schijn dat de fut eruit is…

Maar niets is minder waar lezer: we blaken van energie, we hebben ideeën zat en onderwerpen te over. Mogelijk verandert er iets aan het karakter van de web-site, mogelijk kiezen we voor een weg, iets meer in de breedte. Maar vrees niet: er liggen stapels recepten op de plank te wachten om gepubliceerd te worden, en eetfoto’s hebben we meer dan we kunnen plaatsen. We zullen je ook het komend jaar met liefde en plezier bedienen.

En voor nu: Een Gelukkig Nieuwjaar Lezer!

© ellen-paul

2 thoughts on “Gelukkig Nieuwjaar!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *