Weer terug…

noten van vincent

We zijn weer terug… Aan de goede voornemens om “in den vreemde” elke dag stukken te produceren voor dit web-log konden we helaas niet voldoen. Dat het niet lukte lag aan jan-en-alleman. Afgezien van onze luiheid verwerpen wij persoonlijk alle verantwoordelijkheid voor het falen. Aan ons lag het nauwelijks…

Enfin, we zijn weer thuis. Wat er nog aan bijzonders beschreven moet worden zie je de komende dagen Het Ministerie passeren. Gisterenavond kwamen we terug.

Marleen en de Jongste Bediende hebben intussen hun zelf gebouwd huis aardig op orde. Ook de tuin begint zijn definitieve vorm te krijgen. In het late voorjaar of de vroege zomer werd de notenboom geplant. In ieder geval op een moment dat er weinig hemelwater te verwachten was. De boom werd met liefde, mest en heel veel pompwater onderhouden. Het was een pure kwestie van overleven. En het is gelukt! De boom wierp ondanks alle armoe zelf enkele vruchten. Klein zijn ze, maar ze smaken prima.

© paul

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *