Cantharellen uit Trier…

cantarellen

De vrienden en vriendinnen, ze zijn allemaal onderweg naar nieuwe avonturen. Jan en Ans bereizen (volgens Ellen is dit woord een Allemantisme) het noorden van Duitsland. Hijn en Ans zullen intussen het midden van Frankrijk hebben berijkt (bereikt?), Jeanne en Rian bevinden zich zuidelijker. De Jongste Bediende onderhoudt zich met zijn bio-tuin en Marleen werkt, zoals gewoonlijk, te veel en te lang. Het Kind is aan vakantie toe en Andy bekommert zich om de old-timers van de firma Zündap en het klassieke race-monster van Hans. Evert en Neel ontvoeren hun kroost naar Bretagne en waar Sam verblijft is me een raadsel, maar ook zij zal grote verhalen vertellen wanneer ze weer terug is in ons dorpje aan de Peelrand.

Wij, intussen, houden domicilie op onze vaste stek in Luxemburg. We zijn ….

(Ellen zet nu de CD van Adamo op, hoe kan ik me nu nog consentreren? We drinken stug door en Adamo zingt over een Barbu met en grote baard…)

De foto hoort bij een artikel over de eerste cantharelen, maar ik geloof dat ik daar morgen op terug moet komen.

Geloof het of niet: op dit eigenst moment klinkt: “Vous Pertemettez Monsieur”…Ik denk dat we maar naar bed moeten gaan, Hond Max is uit geweest, en wij geloven het verder ook wel….

© paul.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *